Hjärt- och lungräddning med defibrillator

Svenska HLR-rådet rekommenderar att de som har tillgång till defibrillator ska ha genomgått utbildning i DHLR.

Detta för att få möjlighet att träna och då kunna känna sig trygg när en akut situation uppstår.

 

Utbildningslängd: 3,5 timmar

Deltagarantal: max 8 personer/grupp

 

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved