Första hjälpen/Hjärt- och lungräddning

När någon blir akut sjuk eller råkar ut för olyckshändelse kan du som första hjälpare vara den som gör en livsavgörande insats för den drabbade.

Förutom personligt lidande kan rätt hjälp innebära minimerad sjukfrånvaro och därmed lägre produktionsbortfall.

Alla arbetsplatser ska ha den beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med tanke på just den arbetsplatsens verksamhet, omfattning och särskilda risker.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Första Hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7, 6§

”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder ska vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

Utbildningen anpassas efter arbetsplatsens behov.

Vid längre utbildningar påbörjas arbetet med en beredskapsplan för första hjälpenåtgärder på företaget.

Utbildningslängd: 3, 6 eller 16 timmar

16 timmars utbildning gäller om företaget väljer att ha några personer som har en utökad utbildning (Skyddssamariter) med ökat ansvar för dessa frågor.

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved