Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)är så mycket mer än att gå skyddsronder regelbundet….

SAM handlar om att vara ett steg före i planeringen och tänka igenom hur man kan förhindra eventuella olyckor, skador, sjukdomar och exv psykosociala påfrestningar. Eller att förhoppningsvis mildra effekterna då det händer något oförutsett.

Genom att upprätta en plan för arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete, kommer detta arbete att underlättas. Denna plan ska genomgås en gång per år för uppdatering.

Se arbetsmiljöverkets föreskrift: ”AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete” (www.av.se)

HovSAM hjälper gärna till med att upprätta denna lagstadgade plan och även den årliga genomgången av denna.

I planen ska även finnas policys och rutiner enligt föreskrift från Arbetsmiljöverket.

Hälso- och Arbetsmiljöanalys kan användas för att bedöma vilka risker eller möjligheter som finns på arbetsplatsen. Vid ett deltagarantal på 15 personer eller fler får företaget även statistik på svar från frågeformulär.

Förutom att det är lönsamt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, så kan ju även negativ publicering förhoppningsvis undvikas.

 

Utbildningar

 

  • Arbetsmiljöutbildning
  • Krisutbildning
  • Förstahjälpenutbildning
  • HjärtLungRäddningsutbildning
  • HjärtLungRäddningsutbildning med hjärtstartare/defibrillator

 

Utbildningarnas innehåll anpassas efter arbetsplatsens behov.

Övrigt

 

Har du medarbetare med hög korttidsfrånvaro eller med annan ohälsa och behöver resurs och hjälp med kartläggningssamtal.

Kartläggningssamtalets syfte är att hitta rätt åtgärd.

 

 

 

 

Arbetsmiljöverket - www.av.se

Prevent - Arbetsmiljö i samverkan - www.prevent.se

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved