För att skapa ett hållbart arbetsliv behövs fokus inom områdena hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Med många års bred erfarenhet från både sjukvård och arbetsmiljöfrågor kan jag hjälpa er med den helhetsbild, som gör att vi tillsammans kan spara resurser för både din medarbetare och för företaget.

Hör av dig så träffas vi för att se hur just era behov ser ut.

 

I mitt nätverk har jag medhjälpare från olika professioner där var och en har lång erfarenhet inom sitt område.

 

 

Väl mött!

Brittmarie Hovnert

Kontakt

 

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

Telefon:

0709 19 92 90

Adress:

Hov Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Exempel på tidigare uppdrag

 

  • Utbildningar i bland annat grundläggande arbetsmiljö, krishantering och

organisatorisk- och social arbetsmiljö.

  • Arbetsplatsanpassad Första hjälpen, Hjärtlungräddningsutbildning och DHLR.
  • Rehabvägledare med uppdrag från Skandia hälsoförsäkring.
  • Uppstart av nyetablerad företagshälsovård på uppdrag från koncern.
  • Supporterat företag med omfattande arbetsmiljöinsatser, så som systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsokontroller etc .

 

Jag ser klara fördelar med min sjukvårdsbakgrund för mitt arbete inom rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor.

Vision

 

Min vision är att alla företagsledare och andra personer i ledande ställningar ska känna total trygghet i arbetsmiljöfrågor.

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved