Arbetsmiljöutbildning

Det finns krav på att chefer/ arbetsledare och skyddsombud har kunskap om lagar och regler inom arbetsmiljöområdet.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1: " Chefer och arbetsledande personal skall ha de särskilda kunskaper som de behöver för sina uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet"

Enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 1 §: "Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet."

 

Utbildningens innehåll anpassas efter arbetsplatsens behov.

Jag ser gärna att chefer och skyddsombud går utbildningen samtidigt för att det fortsatta samarbetet runt arbetsmiljöfrågorna ska bli så bra som möjligt.

 

Utbildningslängd: 1-2 dagar

"Utbildningen var grundlig men lätt att ta till sig.

Arbetsmiljö är ett tungt område men Britt-Marie var duktig

på att omvandla ämnet till att det inte kändes så svårt för deltagarna.

Mycket intressanta diskussioner uppstod i och med flera öppna

frågor från Britt-Marie, som gjorde att deltagarna var aktiva och alerta.

Med tre ord: Proffsigt. Intressant. Lätt att ta till sig."

 

-Nina Hasselblad, HR Specialist, Securitas Direct Sverige AB

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved