Utbildningar

Klicka på utbildningarna för info

Arbetsmiljö-utbildning

Vet ni vilka rättigheter och skyldigheter ni har gällande arbetsmiljön?

Hur ska ni agera när ni hamnat i en krissituationen?

 

 

Många olyckor där snabb hantering krävs sker på arbetsplatsen.

Vad kan ni göra?

I samband med köp av defibrillator eller vid nyanställning behövs utbildning i hur defibrillatorn ska hanteras.

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved