Krisutbildning

Det finns även krav på att chefer och arbetsledande personal ska känna till reaktioner som kan uppstå i samband med en kris. Detta för att kunna agera så att följderna minimeras för de drabbade.

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Första Hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7, 7§: "Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt."

 

Under utbildningen påbörjar vi också upprättandet av en krishanteringsplan för arbetsplatsen.

 

Utbildningslängd: 4 timmar

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved