Hälsokontroll

Jag kommer ut till arbetsplatsen och utför hälsokontrollerna hos dig, vilket innebär minskat produktionsbortfall för företaget/arbetsplatsen.

Om du som arbetsgivare väljer att hälsoundersökningen ska ligga till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet, får du en sammanställning med förbättringsåtgärder. Detta innebär då också att hälsoundersökningen är avdragsgill för företaget.

I undersökningen ingår ett frågeformulär med hälso-, livsstils- och arbetsmiljöfrågor.

Kontroller som görs är: blodvärde, blodsocker, kolesterol, BMI, midjemått samt blodtryckskontroll.

Hörselkontroll (audiometri) kan komplettera hälsoundersökningen, men självfallet även utföras som en separat kontroll.

 

 

Telefon:

0709 19 92 90

E-mail:

brittmarie@hovsam.se

 

Adress:

HovSAM

Brittmarie Hovnert

Hovsnäs 310

592 92 Vadstena

Copyright © All Rights Reserved